19.8.2020

Akce Červené jablíčko

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

_______________________________________

Červen 2023

V pátek 23.6. 2023 – návštěva Hasičů – v rámci dne otevřených dveří

V týdnu od 12.- 16.6. 2023– odpolední Cykloškolka – pro zapsané zájemce

Ve čtvrtek 8.6. 2023 – „Slavnostní pasování na školáky“ – pro budoucí školáky

V pátek 2.6. 2023 – Spaní ve školce „Rozloučení se školkou“ pro budoucí školáky

Ve čtvrtek 1.6. 2023 – půjdeme na dopravní hřiště

__________________

Květen 2023

Ve středu 31.5. 2023 – přijede do školky divadlo s pohádkou Červená Karkulka

V úterý 30. 5. 2023 – budeme mít Den dětí v pavlovickém kempu

Ve čtvrtek 25.5. 2023 – Projektový den Logické hry – pro předškoláky

V úterý 23.5. 2023 – budeme mít v červeném jablíčku Besídku

Ve čtvrtek 18.5. 2023 – pojedeme na školní výlet na Sychrov

Ve čtvrtek 18.5. 2023 – bude k MŠ přistaven 7:30 – 10:30 kontejner na sběr papíru

Ve čtvrtek 4.5. 2023 – půjdeme s předškoláky (v rámci ANIFESTU Liberec) na představení Budulínek

_________________________

Duben 2023

Ve čtvrtek 27.4. 2023 – budeme mít ve školce Čarodějnický rej

V pondělí 24.4.2023 Společné třídní fotografování

V pátek 14.4. 2023 – přijede do školky divadlo „Matýskoviny“

V úterý 11.4 2023 – Jarní fotografování – pro zapsané zájemce

_______________

Březen 2023

V úterý 28.3. 2023 – pojedeme s předškoláky do Muzea

Ve čtvrtek 23.3. 2023 – půjdou předškoláci na návštěvu do ZŠ Jabloňová 

Ve čtvrtek 23.3. 2023 – budeme mít ve třídě „Velikonoční dílničky“ pro děti a rodiče

Ve středu 22.3. 2023 – pojedeme s předškoláky do Knihovny

V pondělí 13. 3. 2023 pojedeme s předškoláky do Ekocentra Střevlik v Oldřichově v Hájích – na výukový program „Zvířátka v lese“

________________

Únor 2023

 ve středu 15.2. 2023 – budeme mít ve školce „Karneval“

 v pátek 10.2. 2023 přijede do školky divadlo s „Pruhovanou pohádkou“

 v úterý 7.2. 2023 proběhne ve školce pro děti výukový program „Zdravý zoubek“

______________________

Leden 2023

AKTUALITA 22.1. 2023 – Oznámení o uzavírce vody v MŠ

23. – 27. 1. 2023 – Lyžařská školička – NÁHRADNÍ TERMÍN PRO ZAPSANÉ ZÁJEMCE (viz info „Škola na dlani)

16. – 20. 1. 2023 – Lyžařská školičkadle pokynů organizátora – společnosti CK SportKids (dle sněhových podmínek) – pro přihlášené zájemce – ZRUŠENO!

* V úterý 10. 01. 2023 – jedeme s předškoláky (červené a modré jablíčko) do MUZEA – výukový program „Snídaně u krmítka“

__________________

___________________

_________________

__________________

PROSINEC 2022

* V pátek 2. 12. 2022 – budeme mít ve školce „Čertí rej a navštíví Mikuláš“

 * Ve středu  14. 12. 2022 – budeme mít na školní zahradě „Vánoční zpívání a rozsvícení vánočního stromečku“

*listopad/ prosinec 2022 – „Vánoční sbírka pro zvířátka“

___________

LISTOPAD 2022

 * V úterý 01. 11. 2022 – oslavíme ve školce Halloween

 * Ve středu  02. 11. 2022 – jedeme s předškoláky (červené a modré jablíčko) do IQ-PARKU – výukový program „Vesmír“

 * Ve čtvrtek 10. 11. 2022 – budeme mít ve školce Den sv. Martina

 * Ve středu  23. 11. 2022 – přijede do školky divadlo s pohádkou „Jak šel Kuba do pekla“

 * Ve čtvrtek 24. 11. 2022 – bude k MŠ přistaven kontejner na papír – „Soutěž s panem Popelou“

 * V pátek 25. 11. 2022Vyšetření zraku – pro zapsané zájemce

*listopad/ prosinec 2022 – „Vánoční sbírka pro zvířátka“

_________________________

ŘÍJEN 2022

* Čtvrtek 20. 10. 2022 Vánoční fotografování – pro zapsané zájemce

* Úterý 25. 10. 2022 Výukový program o včelách – pro předškoláky – akce proběhne v MŠ

__________________

ZÁŘÍ 2022

Harmonogram akcí školního roku 2022-23

_____

 * středa 14. 9. 2022 – v kmenové třídě se budou konat TŘÍDNÍ SCHŮZKY  od 16:30 

_____

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte nám srdečně vás uvítat v novém školním roce,

který bude jistě plný skvělých zážitků, radosti a milé spolupráce 🙂

Ve čtvrtek 1.9. 2021 se moc těšíme na setkání v kmenových třídách 🙂

Kolektiv MŠ

____________________________________

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

čtyři souvislé hodiny denně: 8:00 – 12:00

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních

a středních škol. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního

roku.

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví

školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

______

Informace k „Distančnímu vzdělávání v MŠ“

Dle novely ve školském zákoně pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020  jsou stanovena pravidla pro vzdělávání
distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo
studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky)

Vážení rodiče,

vzhledem k výše uvedené novele školského zákona, v návaznosti na nejistou epidemiologickou situaci,

si vás dovolujeme informovat, že

v případě mateřských škol začíná povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, 

• z celé mateřské školy,
• z odloučeného pracoviště, nebo
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.

Pokud nastane nějaký, z výše zmiňovaných důvodů, tak vám zde a prostřednictvím poskytnutých e-mailů zašleme konkrétní – detailní informace.

Děkujeme za spolupráci