19.8.2020

Charakteristika školy

MŠ Jablůňka provozuje svoji činnost ve třech pavilonech. Dva pavilony jsou určené pro výchovu a vzdělávání dětí – zde se nachází třídy: A1 – Červené jablíčko, A2 – Modré jablíčko, B1 – Žluté jablíčko, B2 -Zelené jablíčko. Třetí pavilon je provozní, kde se nachází školní kuchyň, kancelář ředitelky školy, kancelář hospodářky a další provozní zázemí.

MŠ Jablůňka je typickou sídlištní mateřskou školou v oblasti Liberec – Pavlovice. 

Děti jsou rozdělené do 4 heterogenních tříd (po 24 dětech), kdy každá třída má svoji kmenovou třídu i svůj samostatný vchod.

Ve třídách i během pobytu venku + na školní zahradě se uskutečňují různé aktivity a kulturní a mimoškolní vzdělávací akce – tematické karnevaly, oslavy, tvořivé dílničky, besídky, divadélka, výuka na interaktivní tabuli, …

V přízemních prostorách školy se nachází keramická pec.

Školní zahrada je vybavena hracími prvky, děti mají možnost využít prostory školní zahrady k posilování, relaxaci a dalším různým pohybovým činnostem. Rozvíjí tak sportovní aktivity, pohybové dovednosti. Zároveň je v dětech rozvíjena podpora vnímání přírody kolem sebe a rozvíjení jejich vlastní hry.

 Školního vzdělávacího program má název

„Vyrůstáme s Jablůňkou“ aneb Jablůňka a roční období od podzimu do léta“.

Vycházíme ze slov J. A. Komenského

.„Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly“.

_____________________________________________________

MINIMALNI PREVENTIVNI PROGRAM MATERSKE SKOLY

Adaptační program v MŠ JABLŮŇKA

Kdy začít s logopedií