18.2.2011

Elektronická vývěska

Název: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 12, Jabloňová 446/29

Právní postavení: příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO): 72743140

IZO: 107 564 319

Identifikátor: 600 079 112

Ředitelka právního subjektu: Bc. Hana Piňková

Kapacita mateřské školy: 96 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Zřizovatel

Statutární město Liberec

Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59

Právní postavení: Obec, IČO: 00 262 978

Kraj: Liberecký

Kontakt: tel. 485 243 111

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ – po dobu trvání nouzového stavu

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy vám doporučujeme pozastavit pravidelnou

měsíční platbu za úhradu školného a stravného – s účinností od 1. 04. 2020 – do odvolání.

Zaplacené stravné za březen 2020 bude účtováno dle skutečné docházky dětí do MŠ  v tomto měsíci. 

Školné za měsíc březen 2020 bude krácené dle doby otevření MŠ.

Vyúčtování bude provedeno k 31. 8. 2020.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AKTUALITA 07. 04. 2020

!!!Prosíme, VĚNUJTE SVOU POZORNOST sdělení k zápisu do MŠ!!!

V následujících dnech zveřejníme AKTUALIZACI NÍŽE uvedených informací a pokynů k průběhu zápisu do mateřské školy,

a to s ohledem na pandemickou situaci v ČR. 

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlásí termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01. 09. 2020.

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01.09. 2020

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2020/2021

proběhne: 

v úterý 12.05. 2020 v čase 9:00 – 11:00  a 14:00 – 16:00

  • V úterý 12. 05 . 2020 se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 
  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: v průběhu měsíce dubna a května nebo vyzvednout osobně v MŠ  „20. 04. 2020 od 14:00 do 16:00“.
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: kancelář ředitelky školy (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit:

řádně vyplněnou a vytištěnou žádost z uvedeného elektronického systému a potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování dítěte,

originál rodného listu dítěte, 

svůj občanský průkaz.

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byl ukončen v čase _____.

 

GDPR

Informace – GDPR

Příloha – Informace zpracovávané-údaje GDPR

Oznámení pověřence