18.2.2011

Elektronická vývěska

Název: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 12, Jabloňová 446/29

Právní postavení: příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO): 72743140

IZO: 107 564 319

Identifikátor: 600 079 112

Ředitelka právního subjektu: Bc. Hana Piňková

Kapacita mateřské školy: 112 dětí

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hod.

Zřizovatel

Statutární město Liberec

Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59

Právní postavení: Obec, IČO: 00 262 978

Kraj: Liberecký

Kontakt: tel. 485 243 111

 

Informace pro nové rodiče se koná dne 29. 08. v 16:00h. v MŠ Jablůňka (pavilón A, třída A1, vchod od parkoviště).

Výňatek ze Směrnice pro přijímání dětí do MŠ Jablůňka pro školní rok 2017_2018

Přijaté děti MŠ Jablůňka 2017_ 2018

PROJEKTY