18.2.2011

Elektronická vývěska

Název: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 12, Jabloňová 446/29

Právní postavení: příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO): 72743140

IZO: 107 564 319

Identifikátor: 600 079 112

Ředitelka právního subjektu: Bc. Hana Piňková

Kapacita mateřské školy: 96 dětí

Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.

Zřizovatel

Statutární město Liberec

Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59

Právní postavení: Obec, IČO: 00 262 978

Kraj: Liberecký

Kontakt: tel. 485 243 111

 

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlásí termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01. 09. 2020.

 

GDPR

Informace – GDPR

Příloha – Informace zpracovávané-údaje GDPR

Oznámení pověřence