18.2.2011

Elektronická vývěska

Název: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 12, Jabloňová 446/29

Právní postavení: příspěvková organizace

Identifikační číslo (IČO): 72743140

IZO: 107 564 319

Identifikátor: 600 079 112

Ředitelka právního subjektu: Bc. Hana Piňková

Kapacita mateřské školy: 96 dětí

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hod.

Zřizovatel

Statutární město Liberec

Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59

Právní postavení: Obec, IČO: 00 262 978

Kraj: Liberecký

Kontakt: tel. 485 243 111

_______________________________________________________________________________________________________________________________

MŠ Jablůňka_ SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019_2020

Příspěvek na provoz pro rok 2019

Příspěvek pro rok 2019

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 se dnem nástupu 02. 09. 2019.

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2019/2020

proběhne: v úterý 14. 5. 2019 v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 16:00

 

  • V úterý 14. 5. 2019 v čase 9:00 – 11:00 nebo 14:00 – 16:00 se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.
  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: v průběhu měsíce dubna a května nebo vyzvednout osobně v MŠ v pondělí 15. 4. v čase 8:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00.
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: Kancelář ředitelky školy. (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byl ukončen v čase 16:00.

 

GDPR

Informace – GDPR

Příloha – Informace zpracovávané-údaje GDPR

Oznámení pověřence