19.8.2020

Fotogalerie Červené jablíčko

Školní rok 2023/2024

________________________________

Zahradní slavnost „Pasování na školáka“ 🙂

Školní výlet „Staré hrady“ 🙂

Překvapení ke Dni dětí 🙂

„Cvičná evakuace ve spolupráci s HZS Libereckého kraje“ 🙂

Divadlo ve školce 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

„Zachraňujeme s Kryštofem“ 🙂

Klubík „ŠKOLÁČEK“ 🙂

Návštěva botanické zahrady 🙂

Výukový program „Zdravý zoubek“ 🙂

Stezka velikonočního zajíčka 🙂

Velikonoční dílničky 🙂

Pečeme perníčky 🙂

Výlet na farmu 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Výstava na liberecké radnici „Velikonoce očima dětí“ 🙂

Divadlo ve školce „Král Tchoř“ 🙂

„Bezpečně s Markétou“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Zábavné objevování 🙂

Divadlo ve školce 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Lyžařská školička 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Ježdíkování 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Vánoční zpívání na školní zahradě ve spolupráci se ZŠ Jabloňová a rozsvícení vánočního stromečku 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Čertí rej a Mikuláš 🙂

Vánoční odpoledne a spaní ve školce 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Výstava MŠ na liberecké radnici 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

„Chystáme vánoční výstavu“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Projektový den s pohádkami „Žabička Amálka“ – vztahy k ostatním

a „Kůzlátka“ – nebezpečí od cizích lidí 🙂

Pečeme svatomartincké rohlíčky 🙂

Den sv. Martina 🙂

Halloweenské odpoledne 🙂

Klubík „Školáček“  🙂

Klubík „Školáček“  🙂

Halloweenský karneval 🙂

Bezpečnostní program s Policií 🙂

Sportovní dopoledne u Kolosea 🙂

Divadlo ve školce 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Výprava pro kaštánky 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂

Projekt „Startík“

Pobyt venku 🙂

Klubík „Školáček“ 🙂