24.2.2015

Informace pro rodiče

AKTUALITA 25. 06. 2020

Prázdninový provoz MŠ – červenec 2020

__________________________________________________________

AKTUALITA 09. 06. 2020

Stanovení školného na školní rok 2020/2021

__________________________________________________________

AKTUALITA 25. 05. 2020

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ – po dobu trvání nouzového stavu

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření mateřské školy Vám bylo doporučeno pozastavit pravidelnou

měsíční platbu za úhradu školného a stravného – s účinností od 01. 04. 2020 – 15.05. 2020.

Zaplacené stravné za březen 2020 bude účtováno dle skutečné docházky dětí do MŠ  v tomto měsíci. 

Školné za měsíc březen, duben, květen 2020 bude krácené dle doby uzavření MŠ.

Od 18.05., kdy byla škola otevřena – je nutné opět nastavit platby školného a stravného.

Pro případné dotazy kontaktujte paní hospodářku Švarcovou: tel.: +420 485 123 401 nebo +420 736 789 035

Vyúčtování bude provedeno k 31. 8. 2020.

______________________________________________________

AKTUALITA 13. 05. 2020

Otevření Mateřské školy

Na základě legislativních norem se Mateřská škola „Jablůňka“ otvírá

v pondělí 18.05. 2020

,a to za těchto stanovených podmínek:

Odkaz:

PODMÍNKY PRO ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Průběh organizace dne:

Příjem dětí do MŠ: 

vstup přes provozní pavilon (vchod brankou pavilonu A), kde rodič předá dítě zaměstnankyni školy.

S sebou je třeba mít:

podepsanou igelitovou tašku, kde budou pouze věci na převlečení do MŠ (1x legíny/tepláky, náhradní triko, spodní prádlo)

doporučujeme přivést dítě již v oblečení, které bude mít na pobyt venku – a to s ohledem na aktuální počasí – věci se budou každý den odnášet domů    

Podepsané čestné prohlášení (případně nutné podepsat v MŠ),

možné stáhnout:

čestné prohlášení

Vzdělávání se mohou zúčastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (rýma, kašel, teplota),

kdy přijímány budou na základě tzv. RANNÍHO FILTRU (měření teploty + kontrola známek akutního onemocnění) – DÍTĚ SE ZNÁMKAMI AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ NELZE PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU·     

Dítě si vydesinfikuje ruce virucidním desinfekčním přípravkem (nelze nosit vlastní),

který bude u vchodu k dispozici a odchází do MŠ (o převlékání a předání do jednotlivých tříd se postarají zaměstnanci školy)

Stravování bude zajištěno v běžném režimu

Klidový režim platí pro předškoláky a prostředňáky

Odpočinek na lehátku – malé děti (donesou si pyžamo)

Rozcházení dětí:

při odchodu z MŠ – rodič (v rukavicích nebo po ošetření rukou  vlastním virucidním přípravkem) zazvoní na příslušnou třídu,

pracovník školy zajistí převlečení dítěte v šatně a předá ho rodičům.

rodič nemá přístup do šaten – v případě většího množství rodičů v hale je nutné dodržovat patřičnou doporučenou vzdálenost

Prosíme rodiče, bude-li to ve vašich možnostech, vyzvedávejte děti po obědě.

 

(Tak jako v ZŠ – není docházka v aktuálním období povinná pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Tedy v případě, že usoudíte, že dítě do MŠ docházet nebude – tak bude automaticky omluveno.)

 

„Bezpečnost dětí, zaměstnanců a Vaše je pro nás na prvním místě, 

což s sebou samozřejmě nese určitá režimová opatření a omezení.

Tímto děkujeme za pochopení a respektovaní stanovených podmínek.“

__________

Prázdninový provoz MŠ

V prázdninovém provozu školy dochází k následujícím změnám:

MŠ je otevřena 1. -31. 7. 2020

Mš je uzavřena 3. – 31. 8. 2020

V případě využití náhradní školky v měsíci srpnu oslovte ředitelky škol: 

MŠ  Beruška – zajišťuje provoz v termínu: 17. – 28. 8. 2020

  MŠ Sluníčko  – zajišťuje provoz v termínu: 10. – 28. 8. 2020

Kontakty naleznete na webových stránkách škol.

Prázdninovou školku je nutné zajistit nejpozději do 5. 6. 2020.

Na náhradní školu je nutné doložit žádost:

Ke stažení:

Mateřská škola Beruška- žádost

Mateřská škola Sluníčko-žádost

 

 a evidenční list (kopii) – poskytne kmenová  škola od 18. 5. 2020

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

potvrzenou „Žádost o ošetřovné při péči o dítě  z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“

lze stáhnout v následujících odkazech:

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) 1

Tiskopis „Žádost ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) 2

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Děkujeme za pochopení

_______________________________________________________________________