24.2.2015

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v případě potřeby vystavení a potvrzení „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“

kontaktujte MŠ pro domluvení termínu předání na tel.:+420 734 757 279,

zároveň se jedná o aktuální kontakt pro poskytnutí jakékoliv  další informace.

Dále je možné kontaktovat hospodářku školy, paní Renatu Švarcovou (viz kontakty MŠ)

Děkujeme za pochopení

 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ – po dobu trvání nouzového stavu

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy vám doporučujeme pozastavit pravidelnou

měsíční platbu za úhradu školného a stravného – s účinností od 1. 04. 2020 – do odvolání.

Zaplacené stravné za březen 2020 bude účtováno dle skutečné docházky dětí do MŠ  v tomto měsíci. 

Školné za měsíc březen 2020 bude krácené dle doby otevření MŠ.

Vyúčtování bude provedeno k 31. 8. 2020.

 

!!!Prosíme věnujte pozornost následujícímu sdělení!!!

„statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy 

pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

–          zaměstnanci bezpečnostních sborů,

–          zaměstnanci obecní policie,

–          zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

–          zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),

–          zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

–          příslušníci ozbrojených sil.

MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

S platností od středy 18. března

 je k předškolnímu vzdělávání dětí rodičů výše uvedených profesí určena provizorní mateřská škola na ZŠ Ještědská. Personál školy bude provádět tzv. ranní zdravotní filtr a nepřevezme děti s příznaky akutního onemocnění!

Velice děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020

 MŠ Jablůňka-Návrh rozpočtu na rok 2020

Výňatek z ŠVP – MŠ Jablůňka

Projekty

Stanovisko MPSV a MŠMT ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání-1

______________________________________________________________________________________________

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01.09. 2020

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2020/2021

proběhne: 

v úterý 12.05. 2020 v čase 9:00 – 11:00  a 14:00 – 16:00

  • V úterý 12. 05 . 2020 se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 
  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: v průběhu měsíce dubna a května nebo vyzvednout osobně v MŠ  „20. 04. 2020 od 14:00 do 16:00“.
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: kancelář ředitelky školy (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit:

řádně vyplněnou a vytištěnou žádost z uvedeného elektronického systému a potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování dítěte,

originál rodného listu dítěte, 

svůj občanský průkaz.

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byl ukončen v čase _____.