24.2.2015

Platby za stravné a školné

 

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ – po dobu trvání nouzového stavu

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření mateřské školy Vám bylo doporučeno pozastavit pravidelnou

měsíční platbu za úhradu školného a stravného – s účinností od 01. 04. 2020 – 15.05. 2020.

Zaplacené stravné za březen 2020 bude účtováno dle skutečné docházky dětí do MŠ  v tomto měsíci. 

Školné za měsíc březen, duben, květen 2020 bude krácené dle doby uzavření MŠ.

Od 18.05., kdy byla škola otevřena – je nutné opět nastavit platby školného a stravného.

Pro případné dotazy kontaktujte paní hospodářku Švarcovou: tel.: +420 485 123 401 nebo +420 736 789 035

Vyúčtování bude provedeno k 31. 08. 2020.

Finanční úhrada za pobyt dítěte a stravování dětí v MŠ