24.2.2015

Základní údaje o školní jídelně

 Mateřská škola „Jablůňka“ má vlastní školní kuchyni, kde se denně připravují čerstvá jídla pro přítomné děti

Kapacita školní jídelny  96 dětí.

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravováním, v platném znění.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v uvedené vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

Na základě citované vyhlášky je pro školní rok 2022/2023 stanoveno, že děti jsou rozděleny do věkových skupin strávníků na dobu tohoto školního roku (01. 09. 2022 – 31. 08. 2023), ve kterém dosahují daného věku.

Upozornění:

Pokud dojde během roku ke zdražení cen potravin a energií, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

Důležité upozornění:

Děti omlouvejte nejpozději do 8:00 téhož dne, jinak je stravné započítáno.