18.2.2011

Kontakty

Kontaktní informace
 
Adresa
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29,
příspěvková organizace
 
Ředitelka školy
Mgr. Karolína Poláková
 
 
Kontakty
ředitelka školy:  +420 485 123 401 mobil: +420 602 223 183
vedoucí provozní jednotky:  +420 485 123 401 nebo +420 736 789 035
 
E-mail:
ředitelka školy ms53.lbc@volny.cz
zástupkyně ředitelky školy zastupkyne-ms53.lbc@seznam.cz
 
webové stránky: www.msjablunka.cz
IČO: 727 43 140
IZO: 600079112
bankovní spojení: 5470802/0800
 
______________________________
 
KONTAKTY PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Mobil – učitelky: +420 605 332 483

*slouží pro omlouvání dětí – pro třídy A1 červené +  A2 modré jablíčko
_____________

Mobil – učitelky: +420 734 757 279

*slouží pro omlouvání dětí – pro třídy B2 zelené + B1 žluté jablíčko
________________________________________________________________
Pavilon A – pevná linka: + 420 482 323 611 
*slouží k omlouvání pro třídy A1 červené +  A2 modré jablíčko
__________
Pavilon B – pevná linka: +420 482 323 612 
slouží k omlouvání pro třídy  B2 zelené + B1 žluté jablíčko
 
 
_____________________________________________________
Konzultační hodiny v mateřské škole
Ředitelka školy
Na základě předchozí domluvy. Případné dotazy lze posílat na emailovou adresu: ms53.lbc@volny.cz
 
Vedoucí provozní jednotky
Na základě předchozí domluvy. Případné dotazy lze posílat na emailovou adresu: ms.hospodarka@volny.cz 
 
Pedagogické pracovnice
Všechny učitelky si po předchozí domluvě vyhradí čas na rozhovor s rodiči,
a to vždy první týden v měsíci v čase od 15:30 – 16:30 (popřípadě lze domluvit jiný – individuální termín).