18.2.2011

Kontakty

Kontaktní informace:
Adresa: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29,
příspěvková organizace
Ředitelka školy: Bc. Hana Piňková
Telefon: ředitelka školy:  +420 485 123 401 mobil: +420 602 223 183
Vedoucí provozní jednotky:  +420 485 123 401 nebo +420 736 789 035
Třída A1: + 420 482 323 611
Třída B2: +420 482 323 612
mobil-učitelky: +420 734 757 279- slouží pro omlouvání dětí
Webové stránky: www.msjablunka.cz
Omlouvání dětí – email: msjablunka.omluvy@volny.cz
IČO: 727 43 140
IZO: 600079112
Bankovní spojení: 5470802/0800
 
Konzultační hodiny v mateřské škole
Ředitelka školy:
Na základě předchozí domluvy. Případné dotazy lze posílat na emailovou adresu: ms53.lbc@volny.cz
Vedoucí provozní jednotky:
I. a III. středu v měsíci od 13:00 – 16,30 hodin, dále na základě předchozí domluvy.
Pedagogické pracovnice:
Všechny učitelky si kdykoli po předchozí domluvě s rodiči vyhradí čas na rozhovor s rodiči.