24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

Aktualita 07. 04. 2020

!!!Prosíme, VĚNUJTE SVOU POZORNOST sdělení k zápisu do MŠ!!!

V následujících dnech zveřejníme AKTUALIZACI NÍŽE uvedených informací a pokynů k průběhu zápisu do mateřské školy,

a to s ohledem na pandemickou situaci v ČR. 

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01.09. 2020

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2020/2021

proběhne: 

v úterý 12.05. 2020 v čase 9:00 – 11:00  a 14:00 – 16:00

  • V úterý 12. 05 . 2020 se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 
  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: v průběhu měsíce dubna a května nebo vyzvednout osobně v MŠ „20.04.2020 od 14:00 – 16:00“.
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: kancelář ředitelky školy (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit:

řádně vyplněnou a vytištěnou žádost z uvedeného elektronického systému a potvrzení od dětského lékaře o povinném očkování dítěte,

originál rodného listu dítěte, 

svůj občanský průkaz.

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byl ukončen v čase _____.

 podpis