24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

AKTUALITA 20.3. 2022

________________

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023 se dnem nástupu 01.09. 2022

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem – sběr Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2022/2023

proběhne: 

V ÚTERÝ 10. května 2022

  • V úterý 10. 5. 2022 doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 

Možnosti doručení/příjmu žádostí:

*MŠ PREFERUJE OSOBNÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

a to v úterý 10. 5. 2022 v čase 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00

S sebou je třeba doložit:

*žádost,

*originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

*občanský průkaz zákonného zástupce,

*kartičku pojištěnce dítěte,

*rodný list dítěte

—————————-

Další možnosti doručení/příjmu žádostí, a to nejpozději do 10.5. 2022:

(po 10. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti)

*do datové schránky školy

*e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem

 (v případě zaslání prostým e-mailem s přílohami kontaktuje

zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)

*prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou

____________

!10. května 2022 je termín pro doručení „Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ – na pozdější doručení nebude brán zřetel!

Pořadí doručení  žádostí v řádných termínech nehraje v jejich posuzování žádnou roli!

____________

*Formulář žádosti bude možné stáhnout – vygenerovat 

na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od:  19. 4. – 9. 5.  2022 nebo 

 v případě, že osobně nemáte možnost žádost vygenerovat – je možnost

 vygenerovat žádost osobně v MŠ – 4.5. 2022 v čase 10:00 -11:00.

____________

*13.5. 2022 v čase 8:00 – 10:00 – Náhled do spisu (možnost překontrolovat  náležitosti ve vlastní složce)

_____________

*Vyhodnocování žádostí proběhne v době od 16. 5. 2022

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

naleznete zde:

Kritéria zápisu

nebo v odkaze:

https://zapisyms.liberec.cz/kriteria-zapisu

_____________

*Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017

______________

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 byl ukončen v čase 16:00.

 podpis