24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se dnem nástupu 01. 09. 2018.

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nuté dodržet !

 Příjem „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2018/2019

proběhne 03. 05. 2018 a to mezi 9 – 12 hodinou a mezi 13  – 16hodinou .

 

  • 03. 05. 2018 se rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. (Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od 03 04. – 02. 05. 2018)
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: Kancelář ředitelky školy. (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byl ukončen v 16:00 hodin.

 podpis