24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se dnem nástupu 01. 09. 2017.

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nuté dodržet !

 Zahájení příjmu „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2017/2018 bude upřesněno.

 

  • Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, se dostaví osobně s řádně vyplněným formulářem žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. (Formulář žádosti bude možné stáhnout zde: msjablunka.cz – od ……………  2017)
  • Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

Místo zápisu: Kancelář ředitelky školy. (provozní pavilon budovy – vše bude označené)

U zápisu není nutná účast dítěte.

Při podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba předložit originál rodného listu dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 byl ukončen v  (bude upřesněno)_____________ hodin.

 podpis