24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

 

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2023/2024 se dnem nástupu 01.09. 2023

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem – sběr Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2023/2024

proběhne: 

BUDE DOPLNĚNO

  • BUDE DOPLNĚNO doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 

Možnosti doručení/příjmu žádostí:

*MŠ PREFERUJE OSOBNÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

a to v BUDE DOPLNĚNO

S sebou je třeba doložit:

*žádost,

*originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

*občanský průkaz zákonného zástupce,

*kartičku pojištěnce dítěte,

*rodný list dítěte

—————————-

Další možnosti doručení/příjmu žádostí, a to nejpozději do BUDE DOPLNĚNO:

(po BUDE DOPLĚNO až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti)

*do datové schránky školy

*e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem

 (v případě zaslání prostým e-mailem s přílohami kontaktuje

zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)

*prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou

____________

!BUDE DOPLĚNO je termín pro doručení „Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ – na pozdější doručení nebude brán zřetel!

Pořadí doručení  žádostí v řádných termínech nehraje v jejich posuzování žádnou roli!

____________

*Formulář žádosti bude možné stáhnout – vygenerovat 

na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od:  BUDE DOPLNĚNO nebo 

 v případě, že osobně nemáte možnost žádost vygenerovat – je možnost

 vygenerovat žádost osobně v MŠ – v termínu BUDE DOPLĚNO v čase BUDE DOPLĚNO.

____________

*BUDE DOPLĚNO – Náhled do spisu (možnost překontrolovat  náležitosti ve vlastní složce)

_____________

*Vyhodnocování žádostí proběhne v době od BUDE DOPLĚNO

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

naleznete zde:

BUDE DOPLĚNO

nebo v odkaze:

https://zapisyms.liberec.cz/kriteria-zapisu

BUDE DOPLĚNO

____________

*Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí narozených do 31. 8. 2018

______________

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 byl ukončen v čase BUDE DOPLĚNO.

 podpis