24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

AKTUALITA 12. 03. 2021

Vážení rodiče,

byly doplněny termíny pro podání „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2021/2022

!!!Prosíme, nadále sledujte pravidelně webové stánky MŠ,

a to s ohledem na vývoj epidemiologické situace,

kdy může docházet k organizačním změnám!!!

__________

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022 se dnem nástupu 01.09. 2021

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2021/2022

proběhne: 

11. 5. – 13. 5 2021

  • Od 11.5. – 13. 5. 2021  doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 

Možnosti doručení žádosti:

1, Osobní doručení do MŠ – v termínu 12. 05. 2021 v čase 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 (osobní doručení MŠ preferuje)!!!

2, Datovou schránkou – v termínu: 11.5. – 13. 5. 2021 (13.5. 2021 – nejzazší termín doručení žádosti!!!)

3, Poštou – v termínu: 11.5. – 13. 5. 2021 (13.5. 2021 – nejzazší termín doručení žádosti!!!)

——————————

S sebou je třeba doložit:

*žádost,

*občanský průkaz zákonného zástupce,

*kartičku pojištěnce dítěte,

*rodný list dítěte,

*originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

—————————-

*13.05. 2021 je nejzazší termín pro doručení „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ – na pozdější doručení nebude brán zřetel

Pořadí doručení  žádostí v řádných termínech nehraje v jejich posuzování žádnou roli!

—————————-

  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: 19. 04. – 10. 05. 2021 nebo vyzvednout osobně v MŠ 27. 04. 2021 v čase 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00.

 

  • kdy:  bude doplněno – Náhled do spisu (možnost překontrolovat  náležitosti ve vlastní složce)

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 byl ukončen v čase _____.

 

 

 podpis