24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2022/2023 se dnem nástupu 01.09. 2022

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2022/2023

proběhne: 

bude doplněno

  • Od BUDE DOPLNĚNO  doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 

Možnosti doručení žádosti:

BUDE DOPLNĚNO

——————————

S sebou je třeba doložit:

*žádost,

*občanský průkaz zákonného zástupce,

*kartičku pojištěnce dítěte,

*rodný list dítěte,

*originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

—————————-

*BUDE DOPLNĚNO je nejzazší termín pro doručení „Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ – na pozdější doručení nebude brán zřetel

Pořadí doručení  žádostí v řádných termínech nehraje v jejich posuzování žádnou roli!

—————————-

  • Formulář žádosti bude možné stáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: BUDE DOPLNĚNO nebo vyzvednout osobně v MŠ BUDE DOPLNĚNO.

 

  • BUDE DOPLNĚNO – Náhled do spisu (možnost překontrolovat  náležitosti ve vlastní složce)

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 byl ukončen v čase _____.

 

 

 podpis