19.8.2020

ŽLUTÉ JABLÍČKO

___________________________

AKTUALITA 30. 9. 2020

___________

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se TŘÍDNÍ SCHŮZKY konat NEBUDOU.

Veškeré informace vám budou nadále poskytovány následovně: 

–  možnost konzultací s třídními učitelkami

– informace předkládané do šaten tříd

– prostřednictvím webových stránek školy

– prostřednictvím e-mailu

Děkujeme za pochopení

_____________________

AKTUALITA 29. 08. 2020

________

Vážení rodiče, 

 po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislostí s onemocněním COVID-19

,a s ohledem na zajištění bezpečného prostředí školy,

Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření :

-při vstupu do MŠ použijte desinfekci, která bude poskytnuta v suterénech pavilonů A, B

-s ohledem na prevenci zvýšené kumulace osob, prosíme, omezte pobyt v šatně i předání dětí ve třídě na co nejkratší dobu

(do šaten budou prozatím vpuštěni současně maximálně 3 doprovodné osoby  s dětmi – 1 dítě x 1 doprovodná osoba,

zároveň tedy prosíme o vytvoření časové rezervy při příchodu, který je max do 8:00, kdy se MŠ následně zamyká)

-do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉ, v případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ 

(v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou)

-vybavte děti do MŠ  2 kusy  podepsaných roušek uložených v igelitovém pytlíku – předejte při příchodu učitelce

(roušky budou uloženy v hygienickém boxu, a použity POUZE v případě podezření výskytu nákazy v MŠ)

-je nám líto, ale s ohledem na současnou situace nebude možné, 

aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky)

 

Další doplňující informace Vám budou poskytnuty v šatnách tříd a při osobním setkání s třídními učitelkami,

které Vám rády poskytnou radu a pomoc 🙂

 

Těšíme se na setkání a věříme, že ve společné spolupráci vše maximálně zvládneme

a čeká nás školní rok plný zábavy a prima zážitků 🙂

Kolektiv MŠ 🙂

(Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)