19.8.2020

Akce Modré jablíčko

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

______________________________________________

AKTUALITA 6. 5. 2022

*ve čtvrtek  12.5. 2022 – půjdeme s předškoláky na dopravní hřiště

*v úterý 17.5. 2022 pojedeme s předškoláky do IQ PARKU

*ve středu 18.5. 2022 pojedeme do NAIVNÍHO DIVADLA – PRO NEMOC PŘELOŽENO NA 15.6. 2022!

______________________________

AKTUALITA 19. 4. 2022

*v pondělí  25.4. 2022 -proběhne SPOLEČNÉ TŘÍDNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

*ve středu 27.4. 2022  – proběhne dopoledne (za každého počasí) + odpoledne (pokud počasí dovolí) ČARODĚJNICKÝ DEN

*v pátek 29.4. 2022 půjdeme s předškoláky do IQ LANDIE

_______________________________

AKTUALITA 14.4. 2022

*ve středu 20.4. 2022 půjdeme s předškoláky do ruprechtické knihovny – PRO NEMOC ZRUŠENO!

____________________________

AKTUALITA 12. 4. 2022

________________________

AKTUALITA 28.3. 2022

*ve středu 27.4. 2022  – Čarodějnický den

____________________

AKTUALITA 1.3. 2022

*v úterý 29.3. 2022 půjdeme do MUZEA s předškoláky

*ve čtvrtek 24.3. 2022 proběhne v MŠ výukový ekoprogram „O lišce E-LIŠCE“ 

*v úterý 22.3. 2022 proběhne v MŠ  „Jarní fotografování“ – pro zapsané zájemce

*v pondělí 14.3. 2022 proběhne v MŠ výukový program „Zdravá 5-tka“

_________________________________

AKTUALITA 18.2. 2022

*v úterý 1.3. 2022 budeme mít ve školce „Karneval“ 

__________________________

AKTUALITA 14. 2. 2022

*v pátek 25.2. 2022 přijede do školky divadlo s pohádkou „O zamčeném štěstí“

__________________________________

AKTUALITA 11. 1. 2022

Informace k zápisu do ZŠ:

Informace k zápisu do ZŠ

Orientační přehled dovedností předškoláka před vstupem do ZŠ

__________________________________

AKTUALITA 20. 12. 2021

__

Vánoční nadílka pro zvířátka

Děkujeme všem účastníkům sbírky, a to jménem MŠ a ZOO Liberec, za podporu 

„Centra pro zvířata v nouzi“

Vánoční sbírka byla dnes, tj. 20. 12. 2021, s radostí předána 🙂

___________________________________

AKTUALITA 24. 11. 2021

*ve čtvrtek 2.12. 2021 budeme mít ve školce „Čertí rej“

________________________________

AKTUALITA 14. 11. 2021

_________________________________

AKTUALITA 2.11. 2021

*ve čtvrtek 11. 11. 2021 budeme mít ve školce den spojený se svátkem sv. Martina

* ve čtvrtek 18.11. 2021 přijede do školky divadlo s pohádkou „Jak čerti pekli vánoční cukroví“

___________________________________________________

AKTUALITA 20.10. 2021

* v úterý 2.11. 2021 budeme mít ve školce Halloweenský karneval 🙂

_______________________________________

AKTUALITA 5.10. 2021

Vážení rodiče, 

  divadlo v MŠ s pohádkou „O kouzelné mašince“ plánované na 6.10. 2021 je ZRUŠENÉ z důvodu nemoci!

Náhradní termín bude 20.10. 2021

Děkujeme za pochopení

_________________________________________________

AKTUALITA 4.10. 2021

Harmonogram školního roku 2021-2022

___________________________________________

AKTUALITA 22.9.2021

* ve středu 6.10. 2021 přijede do školky divadlo s pohádkou „O kouzelné mašince“

* v úterý 19.10. 2021 proběhne v MŠ vánoční fotografování – pro zapsané zájemce

 

_________________________________________________________

AKTUALITA 17. 9. 2021

Vážení rodiče, 

do Školy na dlani vám byly zaslány informace k třídním schůzkám 🙂

_____________________________________________________

AKTUALITA 3.9. 2021

Organizace školního roku 2021-2022

_______________________________________________

AKTUALITA 30.8. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte nám srdečně vás uvítat v novém školním roce,

který bude jistě plný skvělých zážitků, radosti a milé spolupráce 🙂

Ve středu 1.9. 2021 se moc těšíme na setkání již v kmenových třídách 🙂

Kolektiv MŠ

__

Vážení rodiče,

v novém školním roce vás opět žádáme o dodržování protiepidemických opatření:

*při vstupu do budovy školy užívají doprovodné osoby ochranné pomůcky – respirátor x chirurgická rouška x nanorouška

*při vstupu do budovy školy prosíme o využívání poskytnuté dezinfekce

*prosíme, omezte pobyt v šatně na dobu nezbytně nutnou, aby nedocházelo ke kumulaci osob

(prosíme o vytvoření časové rezervy při příchodu, který je do 8:00 – 1 dítě x jedna doprovodná osoba)

*do mateřské školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉ,

v případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ NASTAVENÝCH OPATŘENÍ

_____________

Prosíme, pravidelně sledujte webové stránky, kam budeme vkládat aktuální informace 🙂

_______________________________________________________________________________

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

čtyři souvislé hodiny denně: 8:00 – 12:00

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních

a středních škol. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního

roku.

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví

školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

______

Informace k „Distančnímu vzdělávání v MŠ“

Dle novely ve školském zákoně pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020  jsou stanovena pravidla pro vzdělávání
distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo
studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky)

Vážení rodiče,

vzhledem k výše uvedené novele školského zákona, v návaznosti na nejistou epidemiologickou situaci,

si vás dovolujeme informovat, že

v případě mateřských škol začíná povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, 

• z celé mateřské školy,
• z odloučeného pracoviště, nebo
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.

Pokud nastane nějaký, z výše zmiňovaných důvodů, tak vám zde a prostřednictvím poskytnutých e-mailů zašleme konkrétní – detailní informace.

Děkujeme za spolupráci