18.7.2012

Vize

Naší vizí je mateřská škola poskytující kvalitní vzdělávání v přátelské, pečující a pohodové atmosféře, kde se střetává svět nových znalostí, moderních technologií, sportovních aktivit, morálních hodnot a tradic.

Předškolní období chápeme jako celoživotní základ, uvědomujeme si, že vše, co do dítěte vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Dítě je stromem, který aby rostl, potřebuje mít silné kořeny a silné hlavní větve. Pak se teprve strom může rozvětvovat a dále růst. Neopomíjíme detaily i obecné principy, respektujeme odlišnosti a svobodu, řád a hledáme pokoru, respektujeme dětský svět a přátelství. Směřujeme k naplnění vize školy i své vlastní. Svoji práci toužíme dělat s láskou.

Každé dítě, které je v naší škole vnímáme jako „sazenici“, o kterou se po určitou dobu musíme pečlivě starat, aby z ní jednou vyrostl košatý a silný strom. Proto je naším cílem v péči o dítě, abychom z něho dokázali spolu s rodinou vychovat citlivého a vnímavého člověka. Dětského objevitele nejen ve vzdělávání, ale v celém spektru jeho dalších životních zkušeností.

Na této cestě nás bude provázet kamarádka Jablůňka a to od prvního dne, kdy děti vstoupí do mateřské školy. Jablůňka má kolem sebe hodně kamarádů ze světa lidí, zvířat, ale i rostlin. Pomáhá tak malému človíčkovi s jeho adaptací, socializací a všestranném harmonickém rozvoji…

_____________________________________________

Adaptační program v MŠ JABLŮŇKA  

Kdy začít s logopedií