19.8.2020

Aktuality MŠ

 

Školní rok 2023/2024

Aktualita 9.5. 2024

Oznámení o přerušení provozu MŠ v měsíci červenec 2024 a srpen 2024

_____________________________________________________

___________________

Aktualita 3.3. 2024

________________________________________

_______________________________

Aktualita 22. 10. 2023

__________________

Aktualita 4.9. 2023

Organizace školního roku 2023-2024

Harmonogram školního roku 2023-24

_______________

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme vás v novém školním roce a těšíme se

na spoustu nových zážitků a milou spolupráci 🙂

_________________________________________________________________________________________

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMESKÝ

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zapojení naší MŠ

do projektu

Operačního programu Jan Amos Komenský

pod názvem

„JABLŮŇKA POZNÁNÍ“

do naší vize v rámci projektu můžete nahlédnout zde:

Vize MŠ

 

 

 

_______________________________________________________________________________

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

čtyři souvislé hodiny denně: 8:00 – 12:00

 

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví

školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.