19.8.2020

Aktuality MŠ

Školní rok 2022/2023

_________________________________________

AKTUALITA 27.4. 2023

Přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin 2023

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v období letních prázdnin 2023

_____________________

AKTUALITA 24.4. 2023

REZERVACE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče, 

prosíme, pokud Vám již rezervační systém neumožnil zarezervovat si konkrétní čas k zápisu,

prosíme, dostavte se do MŠ kdykoli v čase 9:00 – 11:30  a 13:00 – 16:00.

U zápisu budeme přijímat organizačně rodiče s termínem a vždy i bez termínu.

V systému bohužel nelze již zpřístupnit další rezervační časy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v den zápisu 🙂

________________________________

________________

AKTUALITA 22.2.2023

 

_________________________

AKTUALITA 31.1.2023

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

__________________________

AKTUALITA 22.1. 2023

Oznámení o uzavírce vody v MŠ

____________________________

AKTUALITA 8.1. 2023

Vážení rodiče,

vkládáme k nahlédnutí Harmonogram pro školní rok 2022/2023 a Organizací školního roku 2022/2023

s aktualizací data uzavření MŠ o letních prázdninách:

Harmonogram školního roku 2022-23

Organizace školního roku 2022-23

(informace o náhradních zařízeních v období uzavření MŠ – uveřejněny v šatnách jednotlivých tříd)

________________

_____________

_____________

_____________

AKTUALITA 16. 11. 2022

____________________

AKTUALITA 15. 9. 2022

Harmonogram akcí školního roku 2022-2023

_______________________

AKTUALITA 7.9. 2022

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zapojení naší MŠ

do projektu

Operačního programu Jan Amos Komenský

pod názvem

„JABLŮŇKA POZNÁNÍ“

do naší vize v rámci projektu můžete nahlédnout zde:

Vize MŠ

 

____________________

AKTUALITA 2.9. 2022

ZŠ s ZUŠ Jabloňová – PROSBA K RODIČŮM

__________________

AKTUALITA 1.9. 2022

Organizace školního roku 2022-2023

____________________

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

dovolte nám srdečně vás uvítat v novém školním roce,

který bude jistě plný skvělých zážitků, radosti a milé spolupráce 🙂

Ve čtvrtek 1.9. 2021 se moc těšíme na setkání v kmenových třídách 🙂

Kolektiv MŠ

_______________________________________________________________________________

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

čtyři souvislé hodiny denně: 8:00 – 12:00

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních

a středních škol. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního

roku.

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví

školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte;

zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

____

Informace k „Distančnímu vzdělávání v MŠ“

Dle novely ve školském zákoně pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020  jsou stanovena pravidla pro vzdělávání
distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo
studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky)

Vážení rodiče,

vzhledem k výše uvedené novele školského zákona, v návaznosti na nejistou epidemiologickou situaci,

si vás dovolujeme informovat, že

v případě mateřských škol začíná povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, 

• z celé mateřské školy,
• z odloučeného pracoviště, nebo
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.

Pokud nastane nějaký, z výše zmiňovaných důvodů, tak vám zde a prostřednictvím poskytnutých e-mailů zašleme konkrétní – detailní informace.

Děkujeme za spolupráci