19.8.2020

Aktuality MŠ

Školní rok 2020/2021

AKTUALITA 27. 02. 2021

Vážení rodiče,

na základě
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření
oznamujeme, že došlo

k plošnému uzavření mateřských škol:

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021
do 23:59 hod

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy
při zdravotnickém zařízení“

—————-

„Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky

vybraných profesí nezbytných pro chod státu,

může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, 

viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021″:

—-    péči pro děti předškolního věku,

jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí, bude poskytovat:

*MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská 

info viz odkaz

https://msmotylek.eu/

_________________________________________

* ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec 

!!!!! dle pokynů a aktuální informace zřizovatele „Od úterý 2.3.2021 dochází k výmazu MŠ Barvířská 

ze seznamu výčtu škol určených pro péči o děti rodičů vybraných profesí!!!!

———————-

OŠETŘOVNÉ

viz odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

„Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení“ viz MŠMT

——————

Distanční vzdělávání

viz aktualita 15. 10. 2020

*Předškolákům budou zasílány pokyny, tradičně, prostřednictvím poskytnutých e-mailů

————————

„Nápadníček pro kluky a holky – když nemůžou do školky“

https://www.msjablunka.cz/zelene-jablicko/

https://www.msjablunka.cz/zlute-jablicko/

https://www.msjablunka.cz/cervene-jablicko/

https://www.msjablunka.cz/modre-jablicko/

——————

Za mateřskou školu

děkujeme za spolupráci – prosíme, pravidelně sledujte webové stránky.

Přejeme všem pevné zdraví,

těšíme se na brzké setkání.

_________________

AKTUALITA 23. 02. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současným, platným nařízením vlády k onemocnění Covid 19

vás prosíme,

aby jste při vstupu do budovy školy užívali  pouze následovné

ochranné pomůcky:

respirátor x chirurgické roušky x  nanoroušky.

Nadále připomínáme a prosíme o dodržování a respektování bezpečnostních a hygienických pravidel:

*       dezinfekce rukou při vstupu do budovy

*      omezení pobytu v šatně i ve třídě na dobu nezbytně nutnou,

aby nedocházelo ke kumulaci osob v šatnách

(prosíme o vytvoření časové rezervy při příchodu, který je max do 8:00 –  dítě x 1 doprovodná osoba)

*     do školky přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉ,

v případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

_______________

AKTUALITA 23. 02. 2021

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

(v období hlavních prázdnin)

V souladu s Vyhláškou 14/2005., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a se souhlasem zřizovatele Magistrátu města Liberce,

bude přerušen provoz Mateřské školy Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

v měsících červenci a srpnu 2021.

Mateřská škola bude uzavřena

od 19. července do 20. srpna 2021

(s ohledem na covidovou situaci a eliminaci přenosu onemocnění Covid 19 bude prázdninový

provoz pouze v kmenové mateřské škole – kam nyní děti celoročně dochází)

Děkujeme za laskavé pochopení.

_______________

AKTUALITA 23. 02. 2021

 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

Vážení rodiče,

termíny a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

budeme postupně aktualizovat a upřesňovat v následujícím odkaze:

 https://www.msjablunka.cz/prijimaci-rizeni/kriteria-pro-prijeti-ditete/

Dále prosíme pravidelně sledujte:

https://zapisyms.liberec.cz/?session_test=1614090500

Děkujeme 

____________________________

AKTULITA 18. 12. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nového roku.

Přejeme vám mnoho zdraví, pohody, lásky a štěstí 🙂

Těšíme se na setkání a spolupráci v roce 2021 🙂

VESELÉ VÁNOCE

KOLEKTIV MŠ

Pin on Josef Lada

Použitý zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/564779609504095891/

_______________________________________________________________________________

AKTUALITA 17. 12. 2020

Vážení rodiče,

přijměte poděkování jménem naší MŠ i útulku Archa (v Růžodole)

za nashromážděnou sbírku pro jmenovaný útulek.

Moc si vaší podpory vážíme.

Sbírka byla předána ve středu 16. 12. 2020.

DĚKUJEME

________________________________________________________

AKTUALITA 9.12. 2020

Vánoční výstava 🙂

Vážení rodiče,

z důvodu zrušení výstavy na liberecké radnici

přikládáme fotografii výstavy, kterou jsme se rozhodly realizovat v prostorách MŠ.

V první polovině adventu je k nehlédnutí v pavilonu B, poté bude k vidění v pavilonu A.

MOC DĚKUJEME – VÁŽÍME SI VAŠÍ SPOLUPRÁCE 🙂

_______________________________________________________________________

AKTUALITA 20. 10. 2020

„Nápadníček pro kluky a holky – když nemůžou do školky“

Vážení rodiče, 

v jednotlivých stánkách tříd naleznete inspirativní materiály a náměty pro aktivity s dětmi,

které lze využít v případě nepřítomnosti v MŠ.

_____________________________________________________________________________

AKTUALITA 15. 10. 2020

Informace k „Distančnímu vzdělávání v MŠ“

Dle novely ve školském zákoně pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020  jsou stanovena pravidla pro vzdělávání
distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo
studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků
základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky)

__________________

Vážení rodiče, vzhledem k výše uvedené novele školského zákona, v návaznosti na nejistou epidemiologickou situaci,

si vás dovolujeme informovat, že

v případě mateřských škol začíná povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, 

• z celé mateřské školy,
• z odloučeného pracoviště, nebo
• z nejméně jedné třídy, pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti.

Postačí naplnění jedné z těchto tří podmínek.

Pokud nastane nějaký, z výše zmiňovaných důvodů, tak vám zde a prostřednictvím poskytnutých e-mailů zašleme konkrétní – detailní informace.

Prosíme, pravidelně sledujte webové stránky  MŠ

_____________________________________________________________________________

AKTUALITA 04. 09. 2020

Organizace školního roku 2020-2021

_______________________________________________________________________________

AKTUALITA 29. 08. 2020

Vážení rodiče, 

 po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislostí s onemocněním COVID-19

,a s ohledem na zajištění bezpečného prostředí školy,

Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření :

-při vstupu do MŠ použijte dezinfekci, která bude poskytnuta v suterénech pavilonů A, B

-s ohledem na prevenci zvýšené kumulace osob, prosíme, omezte pobyt v šatně i předání dětí ve třídě na co nejkratší dobu

(do šaten budou prozatím vpuštěni současně maximálně 3 doprovodné osoby  s dětmi – 1 dítě x 1 doprovodná osoba,

zároveň tedy prosíme o vytvoření časové rezervy při příchodu, který je max do 8:00, kdy se MŠ následně zamyká)

-do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉ, v případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ 

(v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou)

-vybavte děti do MŠ  2 kusy  podepsaných roušek uložených v igelitovém pytlíku – předejte při příchodu učitelce

(roušky budou uloženy v hygienickém boxu, a použity POUZE v případě podezření výskytu nákazy v MŠ)

-je nám líto, ale s ohledem na současnou situace nebude možné, 

aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky)

 

Další doplňující informace Vám budou poskytnuty v šatnách tříd a při osobním setkání s třídními učitelkami,

které Vám rády poskytnou radu a pomoc 🙂

 

Těšíme se na setkání a věříme, že ve společné spolupráci vše maximálně zvládneme

a čeká nás školní rok plný zábavy a prima zážitků 🙂

Kolektiv MŠ 🙂

(Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)