23.2.2011

Provoz školy

Rozdělení tříd

 A1 a B1 heterogenní třídy

 A2 a B2 heterogenní třídy

 

 Denní program

 Všechny činnosti jsou vedené formou hry. Činnosti řízené pedagogem se prolínají hrou a nejsou pevně časově stanovené.

 Režim dne v jednotlivých třídách je variabilní a uvolněný, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku.

 Svačina: 9:00 hodin

 Oběd: 12:00 – 12:30 hodin

 Svačina: 14:30 hodin

 Pobyt venku: 9:45 – 11:45 hodin

 

 Stravování a pitný režim

 Při svačině si děti samoobslužným způsobem vezmou, co je připravené na servírovacím stolku. Mají možnost si vybrat jídlo podle velikosti.

 Při obědě jsou děti s přihlédnutím k jejich možnostem vedeny k samostatnosti a učí se správným

 návykům při stolování. Každé dítě má možnost se stravovat svým tempem.

 Nápoje připravují pracovnice školní jídelny celodenně (ovocné a bylinkové čaje, ovocné nápoje).

 Naše mateřská škola

 propaguje zdravý životní styl se zaměřením na celkovou pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a vzájemnou otevřenost – partnerství.

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.

 Děti mají ve třídě stále dostatek tekutin.

 Je nepřípustné děti násilně nutit do jídla.

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku.

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy.

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

 Nutit je ke spánku je nepřípustné.

 Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní zahrada, která svoji vybaveností umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

 

Co dítě potřebuje do mateřské školy

 Především Vaši podporu, pozitivní ladění dítěte.

 Vhodnou obuv na přezutí, kterou si dokáže dítě samo nazout a která se nevyzouvá. Dbejte, aby byla zdravotně vyhovující (nejsou vhodné pantofle ani nazouváčky)

Obuv na pobyt venku: vhodné jsou tenisky nebo sandály, v chladnějším počasí teplou nepromokavou obuv.

 Oblečení do třídy: při hře se děti cítí dobře v pohodlném oblečení (např: tepláky, trička, šatičky, legíny, zástěrky)

 Oblečení na pobyt venku: Děti se mohou lépe pohybovat, pokud mají vhodné sportovní oblečení. Při pobytu venku je dětem nejlépe v teplákové soupravě, při chlednějším počasí v šusťákové soupravě, která je odolnější vlhkosti. Dbejte na pokrývku hlavy v letním i zimním období.

 Při nepříznivém počasí pláštěnku a vhodnou obuv.

 Náhradní oblečení pro případ znečištění.

 Oblečení na odpolední odpočinek.

Všechny věci, prosíme, podepsané!

 

 Provoz mateřské školy 6:30 – 17:00 hodin

 

Uzavření mateřské školy je vždy oznámeno na nástěnkách v jednotlivých třídách a na webových stránkách naší mateřské školy. Pedagogičtí pracovníci v této době čerpají dle Zákoníku práce řádnou dovolenou.