18.2.2011

Základní informace

 Vycházíme ze slov J. A. Komenského

„Všechny hlavní větve, které má mít, vyhání strom ze svého kmene hned v prvních letech, takže později není třeba nic jiného, než aby rostly“.

Na pozemku čtyřtřídní MŠ Jablůňka stojí tři pavilony, ve dvou z nich jsou třídy a v jednom je provozní zázemí. Rozsáhlá rekonstrukce v roce 2009 dala mateřské škole novou a přívětivou tvář, kombinace oranžové a bílé barvy fasády vesele vítá všechny příchozí a působí teple a zářivě i v temnějších podzimních a zimních měsících. Od roku 2012 mohou děti užívat zrekonstruované hygienické zázemí.

MŠ Jablůňka je příspěvkovou organizací, sídlištního typu a nachází se nedaleko, cca 15 minut, od městského centra. V blízkosti mateřské školy se nachází 2 základní školy.

V současné době poskytuje 96 dětem klidné, estetické a bezpečné prostředí. Plány do budoucna počítají s rozvojem a rozšířením možností využití školní zahrady pro ekologické aktivity dětí a jejím obohacením o přírodní hrací prvky.

Děti jsou rozděleny do 4 kmenových heterogenních (smíšených) tříd, každá třída má svůj samostatný vchod, šatnu a hygienické zařízení.

Denní režim umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

 

„Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.“

„Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí“.

„Děti mají možnost výběru účastnit se spontánních i řízených aktivit“.